Ahmet Özyiğit, MD, MSc (Klinik Embriyoloji)

Ahmet Özyiğit, MD, MSc (Klinik Embriyoloji)

Erkeklerde İnfertilite (Kısırlık) Sorunları ve Tedavi Yöntemleri

Erkeklerde infertilite sorunları tarih boyunca kadınlara oranla her zaman daha hafife alınan bir konu olmuştur. Gerek ataerkil toplum alışkanlıkları olsun, gerekse kadın üreme fizyolojisinin daha komplike olmasından kaynaklı görüş açıları olsun, çiftlerde yaşanan infertilite sorunlarında ilk akla gelen sorunlar, kadınlarda…