Yumurta Donasyonu

Kimlere Önerilir:

Yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisi, kendi yumurtaları ile gebelik elde edemeyecek olan hastalara önerilmektedir. Bu grup hastalar, erken over yetmezliği, menopoz veya genetik hastalık sebebi ile yumurta donasyonu tedavisi görebilirler.

Gerekli Test ve Tetkikler:

Genel olarak infertilite tedavilerinden önce, erkek hastanın sperm analizi ve kadın hastanın yumurtalık rezervi ve rahim içi bulguları için ile ultrasound tetkiki istenir. Yumurta naklinden önce, gerekirse daha ileri tetkikler de uygulanabilir.

Tedavi Maliyeti:

Yumurta Donasyonu ile Tüp Bebek tedavisi’nin Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ndeki tedavi ücreti 5,000 Euro’dur. Bu ücrete bulaşıcı hastalık testleri, konaklama ve ulaşım ücretleri dahil değildir. Bunlar hakkında detaylı bilgiyi sitemizin farklı bölümlerinde bulacaksınız.

Başarı Şansı:

Yumurta nakli ile Tüp bebek tedavisi’nin başarı oranları kişiye göre farklılık gösterebilir. Yaş, rahim içi durumu, sperm parametreleri ve genel sağlık durumu başarıyı etkileyen sebeplerdir. Genele bakılırsa, yumurta nakli ile tüp bebek başarısı %75 civarlarındadır.

Kıbrıs’ta Yumurta Donasyonu (Yumurta Nakli) Hakkında Genel Bilgi

Kıbrıs’ta Yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisi, diğer adı ile Yumurta bağışı ile Tüp bebek tedavisi; seçilmiş yumurta bağışçısından (donör) yumurta toplama işlemi ile yumurta elde edildikten sonra, erkekten alınan sperm örneği ile yumurtaların döllenmesi sağlanır. Oluşan embriyolar 3 veya 5 gün sonra anne adayının rahim içine transfer edilir.

Standart tüp bebek tedavisinden farklı olarak anne adayından yumurta elde edilmesi planlanmadığı için, annne adayına yumurta geliştirici iğne tedavisi uygulanmaz. Yumurta geliştirme tedavisi bağışçının (donörün) yaş ve hormonlarına uygun olarak başlanır. Amaç; gelişen yumurta veya yumurtalar olgunlaştığında, anne adayı için yeterli sayıda ve iyi kalitede yumurta elde etmektir.

Bu süreçte anne adayına embriyoların rahme tutunmasını sağlamak üzere, endometrium (rahim iç duvarı) geliştirici bir tedavi uygulanır. Bu şekilde uterus (rahimi) gebelik için hazır hale getirilir.

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde Donör (yumurta bağışçısı) seçimi belli kriterlere göre gerçekleştirilir. Merkezimize başvuruda bulunan donör adaylarının %72’si üniversite öğrencisi, %23’ü kamu veya özel işletmelerde çalışan, %5’i ev hanımıdır.

Donör adaylarının etnik kökeni, aile geçmişi, fiziksel ve zihinsel yapısı, enfeksiyon hastalıkları, genetik geçişli hastalıkları ve kronik hastalıkları araştırılmış, kan grubu saptanmış sağlıklı kişilerdir. Yumurta vericisinin ten rengi, göz rengi, saç rengi ve vücut yapısı gibi fiziksel özellikleri alıcı çift ile mümkün olduğunca benzer olacak şekilde seçilmesine önem verilir. Merkezimizde donörlerin kimlikleri kesinlikle saklı tutulur. Anne ve baba adayı bağışçısı ile asla tanışamaz.

Yumurta Donasyonu Kimlere Uygulanır?

Kadının kendi yumurta hücresi ile gebe kalamayacağı durumlarda gebeliğin sağlanması için tercih edilen uygulamadır. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde yumurta donasyonu (yumurta nakli) programına uygun olan hastalarımızı aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz:

 • Kadında yumurta rezervinin oldukça azaldığı durumlarda. Yumurta rezervi, kadınların üreme organı olan
  yumurtalıklarında ne kadarlık bir yumurta stoğunun kaldığını gösterir. Her kadın belli bir miktar rezerv ile doğar
  ve ergenlik döneminden itibaren bu rezerv azalarak en son ortalama olarak 50 yaşında menopozla birlikte tükenir.
  Yumurta rezervinin yetersiz olması veya yeterli gibi görünse de elde edilen yumurtaların kalitelerinin düşük olması
  yumurta donasyonunu gerektirebilen bir durumdur.
 • İleri kadın yaşı ve erken menopoza giren kadınlarda da yukarında belirtildiği şekilde yumurtalıkların
  fonksiyonunu yitirmesine ve yumurtalık rezervlerinin azalmasına sebebiyet vereceği için bu hasta grubunda da
  yumurta donasyonu uygun bir tedavi olacacaktır.
 • Kanser hastalığı sonucunda kemoterapi ve radyoterapi gibi uygulamalarda hızlı bölünen hücreler zarar görür. Kanser hücreleri çok hızlı bölünen hücreler oldukları için, bu hücreleri hedef alan kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin yan etkisi, diğer hızlı bölünen ve hızlı çoğalan hücreleri de etkilemeleridir. Bu hücreler, saç hücreleri, mide iç zarı hücreleri ve üreme hücreleri gibi hücrelerdir. Bu sebeple yumurta rezervini kaybeden kadınlara uygulanabilecek en uygun tüp bebek tedavisi, yumurta nakli ile yapılan tüp bebek tedavisidir.
 • Cerrahi veya travma nedeniyle yumurtalıkların zarar görmesi durumunda veya doğuştan gelen genetik durumlardan kaynaklı yumurtlama sorunlarında da yumurta donasyonu tedavisi yapılabilir.

Yukarda belirtilen bu özel durumlar için yumurta donasyonu (yumurta bağışı ile tüp bebek tedavisi) önerilir. Tedavi ve uygulama şekli tıpkı tüp bebek tedavisinde olduğu gibidir. Tek fark, kadın hastaya yumurta geliştirici bir tedavi uygulanmaz. Hastanın yerine genç ve sağlıklı bir yumurta donöründen elde edilen yumurta hücreleri kadının eşinin sperm hücreleri ile döllenir ve embriyolar bu şekilde oluşturulur. Oluşan embriyolar, aynı normal tüp bebek tedavilerindeki gibi bir müddet laboratuvar ortamında büyütülür ve sonrasında embriyo transferi adı verilen müdahale ile kadının rahminin içerisine bırakılır.

Yumurta Naklinden Önce Yapılması Gereken Testler Nelerdir?

Her zaman olmasa da, yumurta donörü kullanmaya karar verilmeden önce, ekseriyetle çiftler kendi yumurtalarını kullanarak tüp bebek tedavisi denemeyi tercih ederler. Kendi yumurtaları ile gebelik elde edemeyen kadınlarda en son tedavi olarak yumurta donasyonu tedavisi uygulanır. Bu yüzden, yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisi görecek olan hastaların birçoğu kendi yumurtaları ile tüp bebek tedavisi görmüş oldukları için sürecin nasıl bir süreç olduğunu az çok bilirler.

Bir çifte Yumurta Donasyonu ile tüp bebek tedavisi önerilebilmesi için, öncelikle her iki partnerin de bazı araştırmalardan geçmiş olması gerekir. Bu araştırmalar; hastalara mevcut duruma göre hangi tedavi şeklinin daha uygun olacağının belirlenmesi için gereklidir. Kendi yumurtaları ile gebelik elde edemeyen kadınlarda sorun sadece yumurta kaynaklı olmayabilir. Sperm kaynaklı sorunlar, otoimmün hastalıkları, genetik hastalıklar ve rahim içerisindeki sorunlar da çocuk sahibi olmaya engel teşkil edebileceği için, yumurta donasyonu tedavisi öncesinde yumurta sorununun yanı sıra başka sorunların da olabileceğini düşünerek hareket etmek ve gerekli test ve tetkikleri bu doğrultuda yaptırmak gerekir. Yumurta nakli ile tüp bebek tedavisi arzulayan çiftlerden istenecek olan testler aşağıdaki şekildedir:

 • Kadın için, Bazal jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasound ile vajen, serviks ve uterusa yani rahime ait temel anatomik bozukluklar değerlendirilmelidir. Yapısal bozukluklar veya rah içerisinde oluşan patolojik durumlar gebeliğe engel teşkil edebilmektedir. Özellikle yumurta rezervi azalmamış, fakat bir türlü gebelik elde edemeyen kadınlarda bu tür araştırmalar daha kapsamlı yapılmalıdır.
 • Kadın için, gebelik hormonları ile etkileşime girebilecek bazı hormonlara bakılır.
 • Kadının şayet daha önceden tekrarlayan gebelik kayıpları mevcutsa, rahim filmi, trombofili gen paneli ve bazı imünolojik testler istenmelidir.
 • Erkek için, sperm kalitesinin anlaşılabilmesi için Spermiyogram tetkiki yapılır. Şayet önceden yapılmış tüp bebek tedavileri varsa, ve bu tedaviler sperm parametreleri hakkında kafada soru işareti oluşturuyorsa, sperm ile alakalı daha ileri test ve tetkikler de istenmelidir.
 • Her iki partnerin enfeksiyon testleri standart bir prosedür olarak yapılmalıdır.

Tedavi şeması çıkartılırken; kadının yaşı, adet düzeni, ultrasonografi sonucu ve erkeğin sperm kalitesi referans alınır. Şayet hastanın önceden başarısız tüp bebek tedavileri veya tekrarlayan gebelik kayıpları mevcut ise, ek tetkikler yapılmadan tedaviye başlanması uygun değildir.

Kıbrıs’ta Yumurta Donörleri Nasıl Seçilir?

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde yumurta donörlerinin seçimi için belli başlı kriterler mevcuttur. Bu kriterlerin bir kısmı, KKTC tüp bebek tüzüğü tarafından benimsenen gerekliliklerdir. Bir kısmı ise, gerek merkezimizin etik görüşleri, gerekse tüp bebek tedavilerinde en yüksek seviyede başarı sunma amacı ile merkezimizin belirlediği kriterlerdir. Bu bağlamda, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde yumurta bağışcısı (yumurta donörü) olmak için aşağıdaki kriterler zorunlu tutulmaktadır:

 1. Yasal olarak yumurta bağışı yapacak olan kadın, 20-35 yaşları arasında olmalıdır. Merkezimizin kendi kuralları gereği yumurta donörleri 20-28 yaş arasında olmalıdır. Yumurta’nın genç ve sağlıklı donörlerden gelmesi başarı şansımızı artıran bir unsurdur.
 2. Kıbrıs tüp bebek merkezinde daha önce bağışta bulunmuş ya da kendi çocuğunu doğurmuş donörlerin kullanılması yumurta donasyonu tedavisinde başarı şansımızı artıran bir diğer unsurdur.
 3. Yumurta donörü, bağış yapmadan önce tüm bulaşıcı hastalık testlerinden geçmek durumundadır. Birden çok bağış yapan donörlerde bu testler 3 aylık periyodlarla tekrarlanır.
 4. Yumurta bağışı yapacak olan kadınların coğrafik ve etnik kökenleri göz önünde bulundurulur ve coğrafik/etnik olarak herhangi bir genetik hastalığa yatkınlıkları varsa, bu tetkikler yumurta bağışından önce yapılır. (Örneğin Afrikan asıllı donörlerde orak hücre anemisi, akdeniz bölgesinden gelen donörlerde beta talassemi hastalığı taramaları gibi).
 5. Çekirdek ailesinde genetik geçişi olabilecek (kanser, alzheimer gibi) hastalıklar bulunan donörler programa kabul edilmez.
 6. Yumurta donörleri sigara ve uyuşturucu kullanmamalıdır. Alkol, sadece sosyal olarak haftada 2-3 bardak içme limitine kadar uygun görülür.
 7. Tek donör ve tek alıcı prensibi ile hizmet veririz. Yani, yumurta donöründen elde edilen yumurtaların hepsi tek bir alıcıya verilir. Bu sayede, yumurta donöründen çok fazla yumurta elde edebilmek için yüksek dozlarda ilaç kullanılması gerekmez ve yumurta kalitesinden ödün verilmez. Bazı tüp bebek merkezlerinde verilen ‘minimum yumurta garantisi’ bizlere ters gelen bir kavramdır çünkü bir yumurta donöründen ne kadar çok yumurta almaya çalışır ve ne kadar yüksek dozda ilaç kullanılırsa, yumurta kalitesi de o oranda düşecektir. 12 tane gebelik verme potansiyeli bulunmayan yumurta vermektense, 8 tane gebelik potansiyeli yüksek yumurta verilmesi gebelik oranlarına pozitif katkıda bulunur.
 8. Vücut kütle indeksi (VKİ)’si 18-25 aralığında olmayan, aşırı kilolu, aşırı zayıf, 1.60 boyundan kısa yumurta donör adayları donasyon programına kabul edilmezler.

Genel olarak bu kriterler doğrultusunda donör seçimi yapılır. Kıbrıs’ta donör kullanımı anonim olmalıdır. Yani, donör ve alıcısı hiçbir şekilde görüştürülemez veya iletişim bilgileri paylaşılamaz. Gizlilik çift taraflı çalışır. Yani, yumurta donörü de alıcı çift hakkında iletişim veya kişisel bilgiye sahip olamaz.

Donör eşleştirmesi için genellikle hastalarımızdan donör-alıcı formunu doldurmalarını ve istedikleri kriterleri bu form vasıtası ile belirlemelerini talep ederiz. Bu formda verilmiş olan bilgiler doğrultusunda çifte en uygun donör adayları belirlenir, ve bu adaylara ait donör profilleri alıcılara iletilir. Bu profil formlarında donörlere ait fiziksel özellikler, eğitim, meslek, hobiler ve sosyal yaşamla alakalı bilgiler bulunur: Resim veya kişisel iletişim bilgileri paylaşılmaz.

Kıbrıs’ta Yumurta donasyonu ile Tüp bebek tedavisinin Aşamaları Nelerdir?


Kıbrıs tüp bebek merkezinde yumurta donasyonu programımızın aşamaları şu şekildedir:

 1. Yumurta donasyonu ile tüp bebek tedavisi görecek olan hastamıza yukarıdaki kırmızı alanda belirtilmiş test ve tetkikleri yaptırması istenir. Kıbrıs’a gelmeden önce bu test ve tetkiklerin yerel bir jinekologla yapılması uygundur. Bu sayede Kıbrıs’a birden çok kere gelinmesine gerek kalmaz. Bu test ve tetkikler bize iletilir ve bunların analizi sonucunda uygun bir tedavi programı belirlenir. Tedavi için adınıza düzenlenen reçetenizi e-posta ya da faks ile size ulaştırabiliriz. İsteğiniz doğrultusunda ilaçların temini için kargo servisi yapan anlaşmalı eczanelere reçetenizi gönderebilir ve ilaçların size kargo ile ulaşmasını sağlayabiliriz. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak tedavi için ilaçlarınızın temininde sizlere her zaman destek olmaktayız.
 2. Yumurta donörü ile yumurta alıcısının eşleştirilmesi: Yukarıda belirtilen donör-alıcı formu vasıtası ile hastamıza en uygun donör bulunur.
 3. Donör ve alıcı eş zamanlı olarak tüp bebek tedavisine başlar. Donörün yumurta geliştirici ilaçları kullandığı dönemde, kadın hastanın rahim iç duvarı hazırlanır. Rahim iç duvarı (endometrium) en iyi şartlara getirilir çünkü embriyolar bu duvara tutunarak gebelik sağlarlar. Bu hazırlık aşaması hastanın bulunduğu şehirden doktoru ile kordineli bir şekilde yürütülebilir.
 4. Donör yumurta toplama sürecine hazır olduğu zaman yumurta toplama işlemi için gün ve saat ayarlanır. Artık bu safhada çiftin Kıbrıs’a gelmesi gerekir. Yumurta toplandığı gün, erkek hastadan da sperm örneği istenir. Erkek hasta, sperm örneğini özel bir odada mastürbasyon metodu ile sperm kabının içine verir. Sperm örneği vermeden önce 2 ile 5 gün arasında bir cinsel perhiz gerekir. Ortalama olarak 3 günlük bir cinsel perhiz dönemi bizim uygun gördüğümüz bir süredir. Cinsel perhiz esnasında cinsel birliktelik olmayacağı gibi, herhangi başka bir metodla da hastanın boşalmaması gerekir. Sperm örneği vermeden önce cinsel perhiz süresi istenilenin üzerinde veya altında olduğu durumlarda sperm parametrelerinde bozulma gözlemlenebilmektedir. Çok uzun cinsel perhiz süreleri canlı sperm sayısını negatif etkilemektedir. Çok kısa cinsel perhiz süresi ise sperm’in hareketliliğinde düşüş olmasına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden, cinsel perhiz süresine özen gösterilmesi, tüp bebek tedavilerinden önce hastalarımızın uyması gereken en önemli hazırlık aşamalarından biridir.
 5. Donörden elde edilen yumurtalar, hastadan elde edilen sperm hücreleri ile ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi ile birleştirilir ve döllenmesi için inkübatöre yerleştirilir. Döllenme sonrası embriyoların geliştiği dönemde hastalar embriyo gelişimi hakkında haberdar edilir.
 6. Embriyolar istenilen gelişim düzeyine geldikleri zaman embriyo transfer işlemi gerçekleştirilir. Embriyo transferi, gelişmiş olan embriyoların kadın hastanın rahim içerisine özel bir aparat yardımı ile bırakılmasına verilen isimdir. Embriyo transferi işlemi esnasında sedasyon veya anestezi kullanılmaz. Bu yüzden, embriyo transfer günü sabahı hafif bir kahvaltı yapılarak işleme gelinmesi uygundur.

Kıbrıs’ta toplam kalınması gereken minimum gün sayısı 5 gündür. Fakat daha uzun kalabilecek durumda olan hastalarımızın biraz daha uzun kalmalarını ve embriyo transferinden sonra 1-2 gün dinlenmelerini ve stresten uzak bir tatil yapmalarını tavsiye ederiz.

Tedavi programına alınan her hastanın iletişimde olacağı bir hasta kordinatörü olur. Kordinatör, tedavi sürecince tedavinizle ilgili her türlü bilgi akışını hekimlerimizin talimatları doğrultusunda iletir. Kıbrıs dışından gelen hastalar için seyahat planı yapar, talep edilmesi durumunda konaklama ile ilgili gerekli bilgi ve desteği sağlar.

Kıbrıs’ta Yumurta Donasyonu Ücreti Nedir?

Yumurta bağışı ile yapılan tüp bebek tedavi maliyeti geleneksel tüp bebek tedavisinden biraz daha yüksektir. Bunun sebebi, yumurta donörünün kullanacağı ilaçlar, uygulanacak olan test ve tetkikler alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kliniğimizde yumurta bağışı ile tüp bebek tedavisinin maliyeti 5000 Euro’dur. Bu tutar yumurta donörünün masraflarını, ilaçlarını, test ve değerlendirmelerini içerir. Sizin tedaviniz ve Kıbrıs’taki konsültasyonlar ücrete dahildir.

Aşağıda tedavi ücretine dahil olmayan ekstra giderleri bulabilirsiniz:

 • Tedavi sırasında gebeliğe hazırlık için kullanmanız gereken ilaçlar, ki bu ilaçların maliyeti standart tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlardan oldukça düşüktür.
 • Kıbrıs’a gelişinizden önce bulunduğunuz ilde tedavi için ön hazırlıkların başlanmasına bağlı olarak gerekli testlerin yapılması, ultrasonografi ve Kıbrıs’a gelmek için harcanacak olan seyahat ücreti ve otel maliyeti.
 • Kadın ve erkek için yapılacak olan bulaşıcı hastalık testleri merkezimizde yapılır. Bu testler yaklaşık olarak 150 Euro gibi bir rakam tutar.