Özel Tedaviler

Kişiye Özel İnfertilite Tedavileri

Gerek tüp bebek tedavileri’nden konuşuyor olalım, gerekse başka medikal tedavilerden. Konu sağlık olduğu zaman, tedavilerin her zaman bir amacı olmalıdır: Kişiye özel sağlık hizmeti. Bireyler, gerek genetik olarak, gerek yaşamsal unsurlar ile beslenme unsurları olarak, gerekse çevresel faktörler göz önüne alındığında birbirlerinden farklılık gösterirler. Şayet bireylerin farklılıkları göz önünde bulundurulmadan standart tedaviler uygulanmaya çalışılırsa, bu standart tedaviler sadece belli ölçülerde başarılı olabilirler. Bu sebepten ötürü, kişilere tedavi önerirken veya tedavi uygularken, farklılıkların göz önünde bulundurulduğu kişisel tedaviler uygulanmalıdır.

Bu kişisel tedeaviler, hem genetik farklılıkları hem de yaşamsal faktörleri göz önüne aldıkları için, kişilerin sonuç almaları hem daha yüksek ihtimalli, hem de daha hızlı bir süreç olabilmektedir. Kişiye özel tedavilerimizde ‘Biopsikososyal’ bakış açısı ile yaklaşımda bulunmaktayız. Yani, hem biyolojik, hem psikolojik hem de sosyal etkenlerin hem hastalıkların temelinde hem de hastalıklara verilen tepkilerde yattıkları vurgulamaktayız.

Kişiye özel tedaviler sunulacağı zaman, olmazsa olmazlarımız vardır. Bunlar:

  1. Kişi’nin sağlık/hastalık/tedavi geçmişlerinin etkili bir şekilde incelenmesi. Gerek aile geçmişi, gerek kişisel medikal geçmiş, gerekse sosyal yaşam faktörleri en detaylı şekilde incelenmelidir.
  2. Kişi’nin biyolojik/fizyolojik olguları hem muayene, hem de test ve tetkiklerle analiz edilmelidir. Bu test ve tetkiklerin sonuçları, kişi’nin medikal geçmişi ile ilişkilendirilmeli ve o şekilde analiz edilmelidir.
  3. Kişi’nin eğer aile öyküsünde dikkat çeken hususlar varsa, mutlaka gerekli genetik analizler yapılmalı, ve genetik analizler de kişinin hem test ve tetkikleri ile, hem de medikal geçmişi ile ilişkilendirilmelidir.

Kişiye özel tedavilerimiz, kök hücre terapi ve tedavilerini, bunun yanı sıra PRP, yeni jenerasyon sekanslama (Next generation sequencing) ve farklı ilaç tedavi protokollerini içermektedir.

Tüp Bebek ünitemizde uygulanan özel tedaviler aşağıdaki başlıklarda toplanır:

PRP Tedavisi ile Yumurtalıkların Gençleştirilmesi:
PRP (platelet rich plasma) tedavisi, kişi’nin kendi kan örneği’nin alınarak, plateletlerinin ayrıştırılması ve farklı prosedürlerle zenginleştirilmesinden sonra, hasarlı doku’ya enjekte edilmesi yöntemidir. Plateletler gerek büyüme faktörleri yönünden zenginlikleri, gerekse hasar tamiri özellikleri ile, ileri yaştaki hastalarda, hatta tamamen menopoz’a girmiş kişilerde bile yumurta üretimi sağlayabilmektedir. (Daha fazla bilgi için: PRP Tedavisi ile Yumurtalıkların Gençleştirilmesi)

Kök Hücre Enjeksiyonu ile Azospermi Tedavisi:
Kişi’nin kendi yağ dokusundan, özel yöntemlerle elde edilen kök hücreler, bir kokteyl şeklinde hazırlanarak gerek damar yolu ile, gerekse hasarlı doku’ya direkt enjeksiyon yolu ile verilebilmektedir. Kök hücre, kişinin kendi yağ dokusundan alındığı için, yabancı bir hücre gibi davranma riski bulunmamaktadır. Kanserleşme riski bulunmayan bu hücreler, yapılan araştırmalar sonucu belli başlı kanserlerde de etkili bir şekilde kullanılabildikleri ıspatlanmıştır. Azospermi tedavisinde, kök hücre enjeksiyonundan sonra 3 ay gibi kısa bir sürede spermatogenez’in (yani sperm üretimi) yeniden başladığını gözlemleyebilmekteyiz. (Daha fazla bilgi için: Kök Hücre Enjeksiyonu ile Azospermi Tedavisi )

Yeni Jenerasyon Sekanslama ile Genetik Analiz:
Yeni jenerasyon sekanslama yöntemi, gerek embriyoda, gerekse kişi’nin kendisinde uygulanabilen kapsamlı bir kromozom analizidir. Bilinen gen mutasyonlarının bakılabilmesi, ve genetiğe bağlı belli başlı hastalıklara yatkınlığın ölçülebilmesi için mevcut en son teknolojidir. Mesela meme kanserine sebebiyet veren BRCA gen mutasyonu’nun tespiti, hem kişi’nin gerekli önlemleri alabilmesi, hem de hamilelik planlandığında bu gen mutasyonu’nun olmadığı embriyoların kullanılması için oldukça önemli bir unsurdur. Kısacası, kanser ve benzeri kronik ve ölümcül hastalıklara yatkınlığın tespit edilmesi, ve bunların önlemi’nin alınması, ayrıca doğacak çocuğunuza bu gen mutasyonlarının geçişinin önlenmesi size sunduğumuz hizmetler arasındadır. (Daha fazla bilgi için: Yeni Jenerasyon Sekanslama ile Genetik Analiz)