Sperm Donasyonu

Kimlere Önerilir:

Sperm donasyonu ile tüp bebek tedavisi, kendi sperm hücresi bulunmayan azospermi hastlarında veya genetik hastalık sebebi ile sperm donasyonu tedavisi görebilirler. Aynı zamanda, partneri olmayan kadınlar için de uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Gerekli Test ve Tetkikler:

Genel olarak infertilite tedavilerinden önce, erkek hastanın sperm analizi ve kadın hastanın yumurtalık rezervi ve rahim içi bulguları için ile ultrasound tetkiki istenir. Yumurta naklinden önce, gerekirse daha ileri tetkikler de uygulanabilir.

Tedavi Maliyeti:

Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek tedavisi’nin Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ndeki tedavi ücreti 4,000 Euro’dur. Bu ücrete bulaşıcı hastalık testleri, konaklama ve ulaşım ücretleri dahil değildir. Bunlar hakkında detaylı bilgiyi sitemizin farklı bölümlerinde bulacaksınız.

Başarı Şansı:

Sperm donasyonu ile Tüp bebek tedavisi’nin başarı oranları kişiye göre farklılık gösterebilir. Kadının yaşı, yumurtalık rezervi ve rahim içi durumu ile genel sağlık durumu başarıyı etkileyen sebeplerdir. Genele bakılırsa, sperm donasyonu ile tüp bebek başarısı %70 civarlarındadır.

Kıbrıs’ta Sperm Donasyonu Hakkında Genel Bilgi

Sperm donasyonu veya diğer adı ile Sperm bağışı ile Tüp Bebek Tedavisi; azospermi sebepli erkek infertilitesinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Azospermi tanısı konmuş erkeklerde öncelikle azospermi sebebi araştırılmalıdır.

Azospermi, obstrüktif ve non-obstrüktif olarak ikiye ayrılır. Obstrüktif azospermi olgularında, sperm üretiminde aslında bir sorun yoktur. Sorun, sperm hücrelerinin dışarıya taşınmasındadır. Non-obstrüktif azospermi vakalarında sperm üretim bozukluğu mevcuttur. Azospermi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için ‘​​​​​Erkek İnfertilitesi‘ bölümümüzü ziyaret ediniz.

Obstrüktif azospermi vakalarında, sperm donasyonu tedavisine geçilmeden önce küçük cerrahi yöntemlerle testislerden veya sperm kanalından sperm elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu yüzden, azospermi vakalarında öncelikle azospermi’nin sebebi bulunmalıdır.

Obstrüktif azospermi vakalarında kullanılabilen cerrahi metodlar hakkında daha detaylı bilgi için ‘Cerrahi Yöntemlerle Sperm Arama‘ bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Şayet azospermi tedavisi konmuş ve cerrahi sperm arama yöntemleri de sonuç vermemişse, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nin size sunabileceği iki farklı alternatif bulunmaktadır:

 1. Kök hücre tedavisi ile sperm elde etme: Bu yöntem oldukça yeni, ve bir o kadar da deneysel bir prosedürdür. Kişi’nin kendi yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücreler, önce laboratuvar ortamında zenginleştirilirler ve başka büyüme faktörleri ile birleştirilerek kokteyl haline getirilirler. Bu hücre kokteyli testislerin farklı bölgelerine enjekte edilerek hücre farklılaşması ve gelişmesi hedeflenir. Şu anda dünyada bu uygulamayı sunan çok kısıtlı sayıda merkezden biri olan Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi bu uygulamaya 2016 yılında başlamıştır. Deneysel bir işlem olmasından ötürü henüz başarı şansı ile alakalı bir istatistik üretmek mümkün değildir. Kök hücre ile sperm üretme yöntemimiz hakkında daha detaylı bilgi için ‘Kök Hücre ile Azospermi Tedavisi‘ bölümümüzü ziyaret ediniz.
 2. Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek Tedavisi: Kıbrıs’ta sperm donasyonu tedavisi ilk olarak Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde uygulanmıştır. Yaklaşık olarak 20 yıldır uygulamada olan bu yöntemle oldukça yüksek başarı oranları sunuyoruz. Tabi ki tüp bebek tedavilerinde başarı’nın en önemli belirleyicisi yumurta kalitesi’dir. Şayet yumurta kalitesi ile ilgili bir sorun yoksa, ve kadın kaynaklı herhangi b,r infertilite problemi mevcut değilse, sperm donasyonu ile tüp bebek tedavisinde başarı şansı %80 seviyelerinin üzerine çıkar.

Sperm donasyonu ile yapılan tüp bebek tedavisi, normal tüp bebek tedavisi ile birebir aynı hazırlık ve tedavi süreçlerine tabidir. Tek fark, erkek partnerin sperm örneği yerine donör spermi kullanılır.

Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

 • Erkekte sperm örneğinde hiç sperm bulunmaması veya iyi kalitede sperm bulunmaması, sperm donörü kullanımı gerektirir. Menide hiç canlı sperm bulunmamasına azospermi adı verilir. Bazı durumlarda azospermi tanısı konmasa bile, mevcut sperm hücrelerinin morfolojik yapısı oldukça bozuk olabilir. Bu tür durumlarda da spermin dölleme kapasitesi oldukça düşük olur ve tüp bebek tedavilerinde de başarı elde etmek mümkün olmayabilir.
 • Geçirilen bazı ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, ilerlemiş testis hastalıkları da sperm donörü kullanmayı gerektirebilir. Ateşli hastalıklar ve inmemiş testis öyküsü, testislerin oldukça yüksek sıcaklıklara maruz kalması anlamına gelir. Spermatogenez (sperm üretimi) oldukça hassas bir süreçtir ve vücut sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir. Testislerin vücut dışında sarkılı olmasının sebebi de budur. İnmemiş testis öyküsü olan kişilerde, testisler uzun zaman vücut sıcaklığına maruz kaldığından ötürü sperm üretimi kalıcı olarak hasar görmüş olabilir.
 • Kanser hastalığı sonucunda erkeğin radyoterapi veya kemoterapi tedavileri görmesi, hızlı bölünen tüm hücrelerin hasar görmesine sebep olur. Üreme hücreleri zarar görer hücrelerin başında gelir ve çoğu zaman bu tür tedavilerden sonra üreme hücrelerindeki hasar kalıcı olur.
 • Erkeğin cerrahi veya travma nedenli testislerinin alınmış olması, sperm üretiminin kalıcı olarak durmasına sebebiyet verir.
 • Erkeğe ait genetik geçişli hastalık öyküsü bulunduğu zaman, sperm hücrelerinde dölleme kapasitesi olarak bir sorun gözlemlenmese de, kişinin tercihi doğrultusunda donör spermi kullanılabilir.
 • Andropoza girmiş erkeklerde sperm üretimi durduğu için çocuk sahibi olmak mümkün olmaz.
 • Erkek partnerin yokluğunda, bekar kadınlar da sperm donörü kullanarak çocuk sahibi olmayı tercih edebilirler.

Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek Tedavisinden Önce Gereken Testler:​

Bir çifte Sperm donasyonu ile tüp bebek tedavisi önerilebilmesi için, öncelikle her iki partnerin de bazı araştırmalardan geçmiş olması gerekir. Bu araştırmalar; hastalara mevcut duruma göre hangi tedavi şeklinin daha uygun olacağının belirlenmesi için gereklidir.

Sperm donasyonu tedavisinde kullanılacak olan sperm hücreleri donörden geleceği için erkek hasta’ya ek infertilite testleri uygulamaya gerek duyulmaz. Zaten, sperm donasyonu ile tüp bebek tedavisine karar verilmişse, muhtemelen gerekli tüm test ve tetkikler yapıldıktan sonra bu karar verilmiştir. Kadına uygulanacak testler oldukça yüksek önem taşır çünkü her ne kadar da sperm örneği genç ve sağlıklı bir donörden elde edilse bile, sağlıklı yumurta elde etmek de bir o kadar önemlidir. Bunun yanı sıra, rahim içerisinde bir sorun olmadığından da emin olmak gerekir. Genellikle yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, partnerlerden bir tanesinin bilinen bir sorunu olması halinde diğer partnerin iyi bir kontrolden geçmemesidir. ”Nasıl olsa erkekte sperm problemi mevcut, muhtemelen bu yüzden gebelik elde edilemiyordu” önyargısı, birçok zaman doğru çıksa bile, kimi zaman kadında da mevcut olabilecek sorunların araştırılmamasına sebep olabilir. Partnerlerin bir tanesinde sorun olması, diğerinde sorun olmadığını göstermez. Bu sebeple aşağıdaki test ve tetkiklerin eksiksizce yapılması gereklidir:

 • Kadın için, Sistemik ve Lokal fizik muayene: Bazal jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasonografi ile vajen, serviks ve uterusa (rahime ) ait temel anatomik bozukluklar değerlendirilmeli ve overlere (yumurtalıklara) ait yapısal bozukluklara bakılmalıdır. Ultrasound tetkiki ile yumurtalıklardaki antral folikül sayısına da bakılmalı ve hormon değerleri ile mukayese edilmelidir.
 • Hormon profili testleri: Adetin 2. veya 3. gününde AMH, FSH, LH, E2, Prolaktin, TSH, ve Progesteron hormon değerleri ölçülür. Bu hormon değerleri hem over rezervini gösterir, hem de endokrin sisteminde olası bozukluklar hakkında bilgi verir.
 • Şayet daha önceden kadının gebelik kayıpları ve/veya başarısız tüp bebek tedavisi mevcutsa, rahim filmi çekilmesi de önemli bir gereklilik olacaktır. Bunun yanı sıra, belli başlı imünolojik ve genetik testler de istenecektir. Her kişiye önerilecek test ve tetkikler farklı olacağından dolayı kişiye özel bir test listesi hazırlanması her zaman en doğru yöntemdir.
 • Hem kadın hem de erkek için enfeksiyon testleri yapılır.

Kadının yaşı, hormon tetkikleri, ultrasonografi sonucu referans alınarak, bir tedavi şeması çıkartılır. Tedavi şeklinin seçimi, etkin başarının elde edilebilmesi için; hasta ve doktorun birlikte karar vermesi gereken ciddi bir faktördür.

Kıbrıs’ta Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek Tedavi Aşamaları:

 1. Anne adayının yumurta geliştirici ilaçları kullandığı dönem, aynen standart Tüp Bebek Tedavisi‘nde uygulanan tedavi gibidir. Sperm donasyonu ile yapılan tüp bebek tedavisinde, kadın hastamızın hazırlanması açısından normal tüp bebek tedavisinden hiçbir farkı yoktur. Bu yüzden, kadına uygulanan test ve tetkikler, ve sonrasında uygulanan ilaç protokolleri yine normal tüp bebek tedavisindeki gibi uygulanır. Tedavi için adınıza düzenlenen reçetenizi e-posta ya da faks ile size ulaştırabiliriz. İsteğiniz doğrultusunda ilaçların temini için kargo servisi yapan anlaşmalı eczanelere reçetenizi gönderebilir ve ilaçların size kargo ile ulaşmasını sağlayabiliriz. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak tedavi için ilaçlarınızın temininde sizlere her zaman destek olmaktayız.
 2. Kadının yumurta geliştirici tedavi görmesinin ardından, yumurtalar istenilen boyut ve gelişim seviyesine ulaştığında yumurta toplama işleminin gün ve zamanı belirlenir. Bu işlemden öncesi hastanın bulunduğu şehirden doktoru ile birlikte kordinasyon içerisinde yürütlse de, artık bu aşamada hastamızın Kıbrıstaki merkezimize gelmesi gerekir. Yumurta toplama işlemi gerçekleştiği gün, daha önceden çiftin belirlemiş olduğu donör spermi işlem için hazırlanır ve elde edilen yumurtalara mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi ile dölleme işlemi yapılır. Yumurta toplama işlemi sedasyon altında yapılan bir işlemdir. Bu yüzden hasta işlemden önce (sabah yapılan işlemlerde bir önceki geceyarısından itibaren) herhangi birşey yememeli ve içmemelidir.
 3. Döllenme sonrası embriyoların geliştiği dönemde embriyolar yakinen izlenir ve gelişimleri takip edilir. Yumurta toplama işleminden bir gün sonra yumurtaların döllenmeleri hakkında ilk bilgi laboratuvarımız tarafından sizlere bildirilir. Embriyo transferinin planlandığı tarihe göre, bir sonraki bilgilendirme yapılır.
 4. Embriyolar istenilen gelişim düzeyine ulaştıkları zaman embriyo transfer işlemi için gerekli hazırlıklar yapılır. Embriyo transferi anestezi altında yapılmadığı için sabah hafif bir kahvaltı yapılması uygundur.

Tüp Bebek Tedavisi’nde iletişimin Önemi: Çok iyi biliyoruz ki iletişimin tedavide önemli bir rolü var. Bu nedenle tedavi programına başlayan her hastanın klinikle olan iletişimini kesintisiz sürdürebilmesi için hasta koordinatörlerimiz size destek vermektedir. Hasta koordinatörü, hastanın tedavi sürecindeki gerekli tüm koordinasyonu doktor ile iletişim, tedavi planı takibi, konaklama ve ulaşım hizmetleri konusunda destek sağlar.

Kıbrıs’ta Sperm Donasyonu ile Tüp Bebek Tedavisinin Maliyeti

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde Sperm bağışı ile yapılan tüp bebek tedavi ücreti 4000 Euro’dur. Tedavi sırasında yapılan ultrasonografi ve konsültasyona ücret alınmaz. Aşağıda tedavi ücretine dahil olmayan ekstra giderleri bulabilirsiniz:

 • Tedavi süresince yumurta gelişimi için kullanılan ilaçlar.
 • Kıbrıs’a gelmeden önce tedaviye hazırlık döneminde yaptırmanız gereken testler, ilaç kullanımına geçilmesi ve bir kadın doğum hekimi tarafından yapılacak ultrasonografiler.
 • Konaklama harcamaları.
 • Bulaşıcı hastalık testlerinizi ise merkezimizde yapıyoruz. Kadın ve erkek için yapılan bu testler yaklaşık 400TL’dir