Cerrahi Yöntemlerle Sperm Aranması

Kimlere Önerilir:

Azospermi teşhisi konmuş hastalarda sorun ya sperm üretiminin olmamasından, ya da üretilen spermin dışarıya çıkamamasından kaynaklanır. Sperm üretimi olan ve bir obstrüksiyondan dolayı dışarıya spermin çıkamaması durumlarında cerrahi yöntemler etkili olmaktadır.

Gerekli Test ve Tetkikler:

Genel olarak infertilite tedavilerinden önce, erkek hastanın sperm analizi, ve cerrahi girişimden önce gerekli kan testleri ile tetkikler istenmektedir. 

Tedavi Maliyeti:

Cerrahi sperm arama yöntemleri birbirleri arasında farklılık gösterirler fakat ekseriyetle ortalama olarak bu cerrahi girişimlerin ücreti 500 Euro’dur. Bu ücrete bulaşıcı hastalık testleri, konaklama ve ulaşım ücretleri dahil değildir.

Başarı Şansı:

Aşılama tedavisi’nin başarı oranları diğer tedavi seçeneklerine göre daha düşüktür. Aşılama ile başarı şansı ortalama olarak %25 civarındadır.

Cerrahi Sperm Arama Yöntemleri Hakkında Genel Bilgi

Azospermi, erkek kısırlığının en şiddetli vakalarındandır.Azospermi meni örneğinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanmaktadır.

Azospermi iki şekilde gelişebilir;

  1. Sperm üretiminin olmasına rağmen üreme merkezinden dışarı atılamaması ( obstrüktif)
  2. Sperm üretiminde problem olmasıdır (non-obstrüktif)

Azospermi durumunda cerrahi yöntemlerle sperm elde etmeye çalışılır. Bu yöntemler PESA – MESA – ve TESE yöntemleridir.

Erkeklerde infertilite problemi” adlı bölümümüzde azospermi tanımlamasını ve azospermi hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Obstrüktif azospermi vakalarında cerrahi metodlarla içerideki dokulardan canlı sperm elde etme ve tüp bebek tedavisinde başarı elde etme ihtimali non-obstrüktif vakalara göre daha yüksektir. Sperm analizi yaptırmış azospermi teşhisi konmuş (menide canlı sperm sayısı sıfır olarak belirtilmiş) ise, mutlaka üroloğunuzla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Erkekten kaynaklanan kısırlık sebepleri sadece azospermi ile sınırlı değildir. Spermin sayısı kadar hareketliliği ve şeklinin de önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Erkek kısırlığının tedavisinde son yıllarda hızlı gelişmeler kaydedilmiştir. Hatta sıfır spermle bile baba olabilme şansı bulunmaktadır. Hormon eksikliğine bağlı olarak gelişen azospermi hastalarında hormon takviyesi ile tedavi yapılabilir. Ancak tıkanıklık dolayısı ile oluşum gösteren azospermi hastalarında cerrahi operasyon gereklidir. Azospermi vakalarında sperm elde etmek için en fazla kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

1- Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA) – Perkütan sperm aspirasyonu

PESA yöntemi mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde kullanmak üzere azospermi hastalarına uygulanan ve epididim dokusundan iğne girilerek örnek alma işlemidir. Bu yöntem ile elde edilen spermler az gelişmiş ve düşük kalitede olsa bile ICSI tedavisi için uygun nitelikte olurlar.

2- Micro Epididymal Sperm Aspiration (MESA)

MESA, erkeklerde epididimiste tıkanıklık veya gerilme, epididim yokluğu, vazektomi, testislerde şişme durumunda kullanılan bir yöntemdir. Genel anestezi altında yapılır, cerrahi mikroskop ile epididim dokusundan aspirasyon tekniği ile sperm elde edilir. Elde edilen sperm normal meniden gelen spermden daha düşük kalitede olsa bile, tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavisinde kullanılmak için yeterli olmanın yanı sıra, bazı durumlarda birkaç tüp bebek denemesine yetecek kadar sperm elde edilebilektedir.

3- Testicular Sperm Extraction (TESE) – Testiküler sperm ayrıştırması

TESE uygulaması, epididimis’ten sperm elde edilemeyen non-obstrüktif azospermi vakaları için uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntem ile testis dokusunda sperm hücresi olup olmadığı incelenir. Menide hiç spermi bulunmayan veya menide spermi bulunan fakat normal yapıda sperm hücresi bulunmayan hastalara uygulanmakta olan bu yöntem, PESA veya MESA gibi girişimlerden daha invazif bir girişimdir. Yani, diğer işlemlerde sperm hücresi bulunmadığı durumlarda, operasyon sırasında cerrah bu işlemi uygulama kararı verebilir. TESE prosedürü esnasında, testisten küçük bir doku parçası alınır ve prosedür sonrasında sperm hücreleri bu dokudan ayrıştırılarak tüp bebek tedavisi için kullanılır. MESA ve PESA prosedürlerine oranla, TESE prosedürüne ihtiyaç duyulan vakalarda daha az sayıda sperm elde edilebilmekte hatta bazı durumlarda hiç sperm elde edilememektedir.

Cerrahi girişimlerle hiç sperm elde edilememesi durumunda ya kök hücre gibi deneysel safhadaki işlemler uygulanabilmekte ya da direkt olarak sperm donasyonu tedavisine geçilmektedir.

Aşağıdaki resme bakıldığı zaman, yukarıda bahsi geçen farklı cerrahi girişimlerde sperm hücrelerinin nereden elde edildiğini daha net bir şekilde görebiliriz: