Cinsiyet Seçimi

Kimlere Önerilir:

Cinsiyet seçimi, hamilelik öncesinde bebeğin cinsiyetini tayin etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Gerek aile planlaması gerekse genetik geçişi olan hastalıkların önüne geçebilmek için uygulanan cinsiyet seçimi tedavisi yasal olarak sadece merkezimizde uygulanmaktadır.

Gerekli Test ve Tetkikler:

Genel olarak infertilite tedavilerinden önce, erkek hastanın sperm analizi ve kadın hastanın yumurtalık rezervi ve rahim içi bulguları için ile ultrasound tetkiki istenir. Daha önceden çocuk sahibi olunmuş olsa bile, kullanılacak olan ilaç dozlarını ayarlamak için test ve tetkiklerin yapılması şarttır.

Tedavi Maliyeti:

Cinsiyet seçimi, sadece MicroSort yöntemi ile yasal bir şekilde yapılabilmektedir. MicroSort yöntemi hem aşılama, hem de tüp bebek tedavilerine ek bir hizmet olarak sunulabilir. Uygulanan tedaviye göre ücretlendirme yapılır.

Başarı Şansı:

Cinsiyet seçimi tedavilerinde hastaların kendi yumurta ve sperm hücreleri kullanıldığı zaman başarı şansı hastaların yumurta ve sperm kalitesine, yaşlarına ve genel sağlık durumlarına paralellik gösterir. Genç hastalarda yüksek başarı elde edilirken ileri yaşlarda başarı daha düşük olur.

Cinsiyet Seçimi: Bebek Cinsiyetini Hamilelik Öncesinde Belirleme

Medeniyetler tarihi boyunca, insanlar doğacak bebeklerin cinsiyetini hep merak etmişlerdir. Hatta istenilen cinsiyette bebek sahibi olabilmek için farklı yöntemler denemişlerdir. Hamilelik öncesinde bebek cinsiyetini belirlemek amaçlı şuruplar, gıdalar veya buna benzer takviyeler kullanıldığını hepimiz duymuşuzdur. Bu yöntemlerin hiçbirinin bilimsel bir değeri yoktur.

Bununla birlikte, Çin takvimini takip eden ve çin takvimine göre hamilelik planlayan birçok kişinin de hüsrana uğradığını biliyoruz. Birçok hastamız Çin takvimlerinin de yanılmasının ardından merkezimize başvurarak cinsiyet seçimi için tedavi görmeye karar vermektedir.

Bazı ataerkil toplumlarda mal ve mevkinin nesilden nesile aktarılabilmesi ve soyadının sonraki nesillere taşınabilmesi için mutlaka erkek bebek sahibi olmak önem arz etmektedir. Farklı toplumların farklı değer yargılarından kaynaklanan bebek cinsiyeti seçme isteği, ikinci dünya savaşı sonrasında özellikle Almanya’da kız çocuk sahibi olma isteğini uyandırmıştır.

Erkeklerin savaşta ölme riskine karşın, aileler kız çocuk dünyaya getirerek bu riski ortadan kaldırmak istemişlerdir. Bu dönemlerde tıp dünyası cinsiyet seçimini henüz sunamadığı için, daha çok kulaktan dolma ve etkinliği olmayan yöntemler denenmiştir.

Sperm hücreleri genetik olarak incelendiği zaman, hem X hem de Y kromozomu içerir. Yumurta hücreleri her zaman X kromozomu taşır. Yumurta ve sperm birleştikleri zaman, oluşacak olan embriyo (yani bebek), hem anneden hem de babadan birer kromozom kopyası alır.

Anne’nin yumurta hücreleri sadece X kromozomu taşır, bebeğin anneden alacağı kromozom X kromozomu olacaktır. Babanın sperm hücresinde hem X hem de Y kromozomu vardır, bebek ya X kromozomu ya da Y kromozomunu babadan alır. Bebek babasından X kromozomu alırsa, annesinden aldığı X kromozomu ile birleşerek bebeğin kromozom kodlaması 46XX şeklinde olur, bu da bebeğin kız olduğunu gösterir.

Şayet bebek babasından Y kromozomunu alırsa, o zaman anneden aldığı X kromozomu ile birleşince, bebeğin kromozom kodu 46XY olur, yani, bebeğin cinsiyeti erkek olur. Bu olguyu aşağıdaki resimde daha iyi anlayacağız:

Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

Bir kadın ve bir erkeğin cinsel birleşmesi ile birlikte, kadındaki yumurta hücresi ile erkekteki sperm hücresinin birleşmesi mümkün olur. Kadındaki yumurta hücresinin genetiği, iki adet X kromozomundan oluşmaktadır. Yani, kadının bebeği için vereceği yumurta hücresinde iki adet X kromozomu mevcuttur.

Erkekte ise durum farklıdır. Erkekteki her sperm hücresinde X ve Y kromozomları yer alır. Bu durumda, erkek, bebeğine vereceği sperm hücresinden X kromozomunu da verebilir, Y kromozomunu da verebilir.

Bu doğrultuda, eğer erkeğin sperminden gelen kromozom X kromozomu ise, anneden de gelecek olan kromozon X olacağı için bebeğin cinsiyeti XX, yani, kız olacaktır.

Eğer babanın sperminden gelen kromozom Y kromozomu ise, anneden gelecek olan kromozom X olduğu için, bunların birleşiminden olacak olan çocuk XY kromozomuna sahip olacaktır, yani, erkek olacaktır.

Kısacası, halk arasındaki yaygın inanışın aksine, bebeğin cinsiyetini kadın değil, erkek belirler. Kadından gelecek olan kromozom her zaman X kromozomudur ve bu değişmez. Fakat erkekten gelecek olan kromozom X kromozomu ise, bebek kız olacaktır. Erkekten gelecek olan kromozom Y kromozomu ise, doğacak olan bebek erkek olacaktır. Geri kalmış bazı yörelerde erkek çocuk doğurmadığı için kadınların toplumdan dışlanma noktasına kadar gelebildiği günümüzde, aslında bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde kadının hiçbir rolü olmadığı bilinmeli, kadının baskı ve şiddete maruz kalmaması için toplumsal bilincin oluşması sağlanmalıdır.

Kıbrıs’ta Bebek Cinsiyeti Seçimi Yasal Olarak Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre, pre-implantasyon genetik tanı (PGT veya PGD) yöntemi kullanılarak cinsiyet seçimi tedavisi sunmak yasaktır. Bunun etik yönden embriyo fazlası yaratmasından ve istenilen cinsiyette olmayan embriyoların imha edilmesinden dolayı kararlaştırılan bir yasa olduğunu bilmekteyiz. Bu yüzden, etik değerler de göz önünde bulundurulduğu zaman, yasal olarak yapılabilecek cinsiyet seçimi uygulaması sadece MicroSort yöntemidir. MicroSort yöntemi ile yapılacak olan cinsiyet seçimi tedavisinde istenilmeyen cinsiyette fazladan embriyo yaratma ihtimali azaltılacağı için etik açıdan kabul gören bir uygulamadır. Aşağıda KKTC yasaları uyarınca Pre-implantasyon genetik tanı üzerine belirtilmiş tanımlama açık bir şekilde gösterilmektedir:

MicroSort, Genetics ve IVF Institute (GIVF) tarafından geliştirilmiş olan bir sperm ayrıştırma metodudur. İlk olarak Amerika kıtasında uygulanan bu yöntem, tüm dünyada ikinci olarak, Amerika kıtasından sonra merkezimizde uygulamaya başlanmıştır. Tüm dünyada bu yöntemi uygulayan ikinci Tüp Bebek Merkezi olmanın gururunu Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak taşımaktayız. Bilinmelidir ki, MicroSort yöntemi Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nin patentli olarak kendi himayesinde bulundurduğu bir yöntemdir. Bu yöntem için kullanılan cihazlar Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinin laboratuvarlarında konumlandırılmıştır. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi dışında hiçbir merkezin bu teknolojiye erişimi bulunmamaktadır. Şayet hastalarına MicroSort hizmeti sunmak isteyen başka bir merkez olursa, bu hizmeti bizlerden satın almaları gerekmektedir. Bugüne dek bizim teknolojilerimizin reklamını yapan ve haksız kazanç sağlayan ve hastalarına bu hizmeti sunmadan sadece paralarını alan merkezler olduğunu da bilmekteyiz. Lütfen Doç. Dr. Savaş Özyiğit ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özyiğit yönetimindeki Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi dışındaki merkezlerin MicroSort ve cinsiyet seçimi üzerine yapmış oldukları yalan ve yanlış beyanlara itimat etmeyin.

Microsort; sperm hücrelerini X ve Y taşıyan hücrelere ayrıştırarak yumurta ile birleştirmeden önce cinsiyet seçimini mümkün kılan bir yöntemdir. Bilinmelidir ki, bu yöntem Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da sadece bizim merkezimizde uygulanmaktadır. MicroSort ile sperm ayrıştırma metodu, dünyadaki tek etkin sperm ayrıştırma metodudur. Sperm yüzdürme olarak tabir edilen ve cinsiyet seçimi yöntemi gibi gösterilen metod, etkin bir sperm ayrıştırma metodu değildir.

Yukarıda anlatılan kromozom analizi ışığında, sperm hücrelerinde hem X hem de Y kromozomu olduğunu biliyoruz. MicroSort yöntemi kullanıldığı zaman, sperm hücreleri X ve Y kromozomları barındıran hücreler olarak ikiye ayrılabilirler. X ve Y kromozomlarının içerdikleri gen sayısındaki farklılıklardan ötürü X ve Y kromozomu barındıran sperm hücreleri arasında genetik densite açısından farklılıklar bulunur.

Yandaki (mobil telefonda üst) görselde, X ve Y kromozomları arasında gerek boyut, gerekse gen sayısı arasında mevcut farklılıklar görünmektedir. Bu prensiple hareket eden MicroSort cinsiyet seçimi yöntemi, erkek bebek seçimi veya kız bebek seçimi için spermlerin Y veya X kromozomu taşıyan hücrelere ayrıştırılmasını sağlar.

Erkek bebek seçiminde %75, kız bebek seçiminde %90 gibi bir başarı şansı sağlamaktadır. MicroSort yöntemi 100% cinsiyet ayrıştırması yapabilen bir yöntem değildir. Bunun sebebi, mekanik bir ayrıştırma olması ve sperm hücrelerinin DNA densitesi üzerinden ayrıştırmanın yapılmasıdır. Baş veya kuyruk kısımlarında defekti olan ve X kromozomu taşıyan sperm hücreleri, olması gereken densiteyi azaltabilmekte, ve bazı X kromozomu taşıyan sperm hücrelerinin yanlışlıkla Y kısmına ayrıştırılmasına sebep olabilmektedir. Bu da, erkek bebek seçiminin kız bebek seçimine oranla az bir miktar da olsa, daha düşük bir kesinlik payı vardır. Yapılan tüm çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, erkek bebek seçimi için genel başarı %75 ve kız bebek için %90 dolaylarındadır. Bu oran da küçümsenecek bir oran olmamakla birlikte, cinsiyet seçiminde 100% garanti sunamamaktadır.

Pre-implantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemi, yukarıdaki resmi gazete açıklamasında da görülebileceği gibi, cinsiyet seçme amaçlı kullanılamamaktadır. Sadece PGT yöntemi ile cinsiyet seçimi sunmakta olan diğer tüm tüp bebek merkezleri yasa dışı hizmet vermektedirler. Merkezimizde PGT yöntemi, gerek embriyolarda genetik hasar incelemesi, gerekse ailede mevcut bilinen genetik rahatsızlıkların taranması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, cinsiyet seçimi talebinde bulunan hastalarımızda MicroSort yöntemine ek olarak embriyoların genetik analizini yapmak için uygulanabilir. Bu sayede, cinsiyet seçimi yapılmış olan embriyoların genetik analizi de yapılmış olur ve hem istenilen cinsiyetteki embriyoların rahim içerisine transfer edilmesine, hem de genetik açıdan gözlemlenebilen genetik hasarı mevcut olmayan embriyoların seçilmesine imkan verir. 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde Uygulanan Cinsiyet Seçimi Programları:

Cinsiyet seçimi, artık günümüzde bir şehir efsanesi olmaktan çıkmış ve yüksek başarı oranları ile uygulanabilen bir yöntem olmuştur. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde cinsiyet seçimi, gerek aile planlaması (family balancing), gerekse cinsiyete bağlı geçiş gösteren tek gen hastalıklığına sahip çiftlerde uygulanmaktadır.

1- MicroSort IUI ile Cinsiyet Seçimi ( 2,800 Euro)


Genellikle 20’li yaş grubunda hafif dozda ilaç tedavisine cevap verecek, yumurta rezervi çok iyi olan kadın hastalar için tercih edilen bir yöntemdir. Erkekte sperm sayısı, konsantrasyonu, motilite ve morfolojisi çok önemlidir. Sperm konsantrasyonu 50 milyon/ml’den daha yüksek olmalıdır. Bu kriterlerin dışında olanlara uygun bir tedavi seçeneği değildir. Normal IUI (aşılama) tedavisi ile birebir benzeyen bir tedavi şekli olan MicroSort IUI tedavisinde, standart aşılama tedavisinden farklı olan tek aşama, sperm örneğinin ek olarak MicroSort prosedürüne tabi olmasıdır. Aşılama tedavisinin nasıl yürütüldüğüne dair daha kapsamlı bilgi için, Aşılama bölümümüzü ziyaret ediniz.

2.MicroSort IVF ile Cinsiyet Seçimi ( 3,700 Euro)


Bu tedavi şekli, standart Tüp Bebek tedavisi ile birebir aynıdır. Tek fark, yumurta ile sperm hücreleri birleştirilmeden önce erkeğin sperm hücreleri cinsiyet seçimi için MicroSort yöntemi kullanılarak X ve Y kromozomlarına ayrılır. Tüp bebek tedavisi hakkında genel bilgi ve uygulanan prosedürler için ‘Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon‘ sayfamızı ziyaret ediniz. Cinsiyet seçimindeki doğruluk oranları erkek bebek için % 75, kız için% 90’dır. Bu da zaten MicroSort yönteminin X ve Y kromozom ayrıştırma oranıdır. Hamilelik elde etme başarısı ayrı bir konudur. MicroSort IVF ile hamilelik elde etme başarısı, MicroSort IUI yönteminden

3. MicroSort IVF ile PGD Cinsiyet Seçimi (6,200 Euro)


Yumurtalık rezervi azalmaya başlayan 33/34 yaş ve üzeri kadınlarda MicroSort ile PDG cinsiyet seçimi birlikte kullandığımız tedavi seçeneğidir. Bu tedavi seçeneği sadece Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde uygulanmaktadır. Bu yöntem MicroSort ve PGD teknolojilerinin avantajlarını bir araya getirmektedir. Bu tedavilerde yaşın önemi oldukça büyüktür. İlerleyen yaşlarda, kadınlarda yumurta’nın genetiği bozulabilmekte ve çocuklarda genetik hastalıklar daha fazla görülmektedir. İleri yaşlardaki gebeliklerde yüksek gebelik kaybı oranları da bu sebebe bağlıdır. Bu yüzden, MicroSort yöntemi ile cinsiyet seçimi talep edildiğinde, pre-implantasyon genetik tanı yönteminin uygulanması ve embriyoların genetik olarak analiz edilmesi oldukça önemli bir durumdur. Aşağıdaki görselde yaşa bağlı olarak kadınların yumurtalarında oluşan genetik hasarın embriyolara nasıl yansıdığını görebilirsiniz.

Cinsiyet Seçimi Tedavisinden Önce Yapılması Gereken Test ve Tetkikler

Cinsiyet seçimi söz konusu olduğunda uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesine fayda sağlayacak faktörler kadın ve erkek için aşağıdaki gibidir:

Kadın için:

Kadının yaşı çok belirleyicidir. Yaş ilerledikçe over rezervleri giderek azalmaktadır. Yukarıdaki görselden de hatırlanacağı üzere, ileri yaşla birlikte genetik problemlerin görülme sıklığı artmaktadır. Bu yüzden, kadının yumurtalık rezervinin analiz edilmesi önemli bir unsurdur. Bunun yanı sıra, kadının genel sağlık durumunun ve rahim içi koşullarının hamilelik için uygun olduğundan emin olunmalıdır. Daha önce gebelik elde edilmiş olması, test ve tetkik yapılmasının gereksiz olduğu anlamına gelmemektedir. Tedavide ideal sayıda yumurta ve embriyo elde edilmesi için uygulanacak olan tedavi protokolünün kişiye özel hazırlanması gerekir. Kullanılacak olan ilaç dozları, kişinin yumurtalık rezervi ve yumurtalık aktivitesi ile uyum içerisinde olmalıdır. Bu sayede, uygulanan tedavi sonrasında başarılı bir sonuç elde etme şansı en yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Aşağıdaki test ve tetkikler tedavi planlaması öncesinde istenecektir:

Adetin 2. veya 3. gününde FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH ve AMH hormon değerlerine bakılmalıdır. Bu hormon değerleri analizinde hem yumurtalık rezervi, hem de diğer gebelikle alakalı endokrinolojik bulgular gözlemlenir. İlaç dozları buna göre belirlenir. Daha önce doğal yollarla gebelik yaşanmış olsa da ya da herhangi bir kısırlık sorunu olmasa da tedavi planının hazırlanmasında hormon testleri esas alınmaktadır.

Yine adetin 2. veya 3. gününde ultrasound tetkiki ile yumurtalıklara ve rahim içerisine genel olarak bakılmalıdır.

Erkek için:

Semen analiz sonucu belirleyicidir. Kıbrıs Tüp bebek Merkezi’nde cinsiyet seçiminde kullanılan yöntem MicroSort yöntemidir. Bu teknoloji sperm konsantrasyonu 50 milyon/ ml’den daha yüksek olan hastalar için kullanılır. Bu nedenle tedavi için başvuran hastaların semen analizi yapılarak sperm parametrelerinin ölçülmesi gerekir. Tam olarak 50 milyon kriterine uymayan sperm örneklerinde şayet diğer parametreler (hacim, motilite ve morfoloji) normal standartların üzerinde ise, MicroSort yöntemi uygulanma şansı olabilir.

Hem kadın hem de erkek hastanın tedavi öncesinde merkezimizde bulaşıcı hastalık testleri yapılmaktadır. Aynı zamanda kadın hastanın yumurta toplama işlemi öncesi tam kan sayımı ve diğer bulgularına bakılmaktadır.

Sizin için hangi tedavinin uygun olduğunu belirlemek üzere , hormon tetkiklerinizi ve sperm testi sonuçlarınızı bize göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Kıbrıs’ta Cinsiyet Seçimi Ücreti Ne Kadardır?

Kıbrıs Tüp Bebek merkezinde bebek cinsiyetini belirleme ücreti cinsiyet seçimi için seçilen tedavi yöntemine bağlıdır. Yukarıda her programın yanında tedavi maliyeti belirtilmiştir. Bununla birlikte, tedavi fiyatına dahil olmayan hizmetler vardır. Bunlar:

  • Kıbrıs’a gelmeden önce tedaviye hazırlık döneminde yaptırmanız gereken testler, ilaç kullanımına geçilmesi ve bir kadın doğum hekimi tarafından yapılacak ultrasonografiler.
  • Tedavi süresince kullanılan ilaçlar, tedavi şekline ve hormon değerlerine göre reçete edilir, ilaç maliyetleri buna göre değişir.
  • Konaklama harcamaları tedaviye dahil değildir.
  • Bulaşıcı hastalık testlerinizi ise merkezimizde yapıyoruz. Kadın ve erkek için yapılan bu testler yaklaşık 400TL’dir.

Standart PGD yöntemi ile sadece belli başlı kromozomlara bakılır. Bizim rutin olarak baktığımız 5 veya 7 kromozom analizi, doğum esnasında en sık görülen genetik hastalıkların taranmasına yöneliktir. Fakat tüm olası kromozomal kusurlar için kapsamlı bir embriyo testi talep ederseniz, mevcut tüm kromozomların analizini yapabilir, ve tüm embriyolarınızın kapsamlı genetik raporlamasını yapabiliriz. Bu analiz, tedavi maliyetine embriyo başına 200 Euro ek maliyetle yapılabilmektedir. Bu analiz, Kıbrıs’ta İLK ve TEK olarak merkezimizde Yeni Nesil Dizileme (Next generation sequencing) ile yapılmaktadır. Tüm kromozomların analizi, belli başlı genetik rahatsızlıklarla birlikte kanser gibi kronik hastalıkların bilinen genlerinde mutasyon olup olmadığının da analizini yapmaya olanak sağlar.

Zaman ve bütçe sınırlaması olmayan hastalarımız 20 gün Kıbrıs’ta kalarak tedavinin tamamını merkezimizde yapabilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.