Kök Hücre ile Azospermi Tedavisi

Kimlere Önerilir:

Kök hücre ile azospermi tedavisi, azospermi teşhisi konmuş ve cerrahi yöntemlerle sperm elde edilemeyen non-obstrüktif azospermi vakalarına önerilir. Diğer taraftan, obstrüktif azospermi vakalarında genellikle cerrahi yöntemlerle sperm arama tedavileri ile başarılı bir şekilde sperm elde edilebileceği için ilk aşamada kök hücre tedavisinden önce bu yöntemlere başvurulması daha uygundur. 

Gerekli Test ve Tetkikler:

Azospermi vakalarında kök hücre tedavisi öncesinde daha basit yöntemlerle sonuç alınıp alınamayacağına karar vermek için semen analizi, genetik karyotip analizi ve testiküler biyopsi örneği istenir. Bu bulgulara göre tedavi seçenekleri değerlendirilir. Hasta kök hücre tedavisine uygun bulunursa çeşitli kan testleri yapılır ve ardından tedavi aşamasına geçilebilir. 

Tedavi Maliyeti:

Kök hücre ile azospermi tedavisi, kişi’den liposuction yöntemi ile alınan yağ’dan ayrıştırılan kök hücrelerin zenginleştirilerek hastaya verilmesi işlemidir. Bu tedavi’nin maliyeti 6,000 Euro’dur. Bu ücrete tüm medikal işlemler ve laboratuvar prosedürleri dahildir. İşlem öncesi yapılacak olan genetik araştırmalar fiyata dahil değildir.

Başarı Şansı:

Halen bir klinik deneme olarak sürdürülen bu tedavi’nin blimsel verilere dayandırılabilen bir başarı şansı verilebilmesi için tedavi’nin çok yüksek sayıda bir hasta popülasyonuna uygulanması gerekir. Merkezimizde bu güne kadar uygulanan vakalar içerisinde %56 gibi bir başarı söz konusudur.

Kök Hücre ile Azospermi Tedavisi Hakkında Genel Bilgi

Azospermi için Uygulanan Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Vücudumuzda yer alan hücrelerin birleşimi dokuları, dokuların birleşimi ise organları oluşturur. Yani, vücudumuzdaki her bir organın varlığını hücrelerimize borçluyuz. Peki hücrelerimiz nerede nasıl davranırlar? Hangi dokuyu ve hangi organı yaratacaklarını nereden bilirler? Önemli bir konu olan hücre programlanması ve hücre farklılaşması, vücudumuzda bulunan farklılaşmamış kök hücrelerin aldıkları komutlar ile ihtiyaç duyulan bölgelere gitmesi ile meydana gelir. Kök hücreler, henüz farklılaşmamış, ve herhangi bir dokuya ve organa dönüşmemiş, fakat dönüşebilme potansiyeli olan hücrelerdir. Çeşitli komutlar ile ihtiyaç olan bölgelere göç eden kök hücreler, bu bölgelerde farklılaşarak belirli doku ve organlara ait olmaya başlarlar. Bu durumda, bu kök hücreler artık ‘farklılaşmış’ ve belli bölgelere ait hücreler olurlar.

Vücudumuzdaki farklılaşmış hücreler normal yaşlanmanın etkilerine maruz kalarak veya normal yaşlanma süreci dışında hasar görerek normal fonksiyonlarını yitirirler. Ciddi hasarlara maruz kalan farklılaşmış hücreler doğal yollarla yenilenemezler. Doğal vücut fizyolojisinin yetersiz kaldığı bu durumlarda kök hücre kullanımı hastalanmış veya hasar görmüş hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücreler oluşturmaya yarar. Aslında, prensipte organ nakli gibi bir durumdan söz ediyoruz. Yaşlanmış ve fonksiyonunu yitirmiş hücrelerin yerine, sağlıklı ve genç hücrelerin fonksiyon kazanması aynen işlevini yitirmiş bir organın yerine sağlıklı bir organ nakletmek gibidir.

Fakat hücrelerin amacı temel olarak yenilenme olduğu için, dışarından yabancı bir doku veya organ kullanmak yerine, kişinin kendi hücrelerini kullanarak doku ve organ rejenerasyonu sağlamak mümkün kılınır. Doku hasarı meydana geldiğinde kök hücrelerin aktif hale gelmesi sayesinde doku tamiratı için gerekli büyüme faktörleri salgılanır. Bununla birlikte, iyileşme için ihtiyaç olan kas, kemik, kıkırdak ve yağ gibi farklı dokulara dönüşebilirler.

​Kişinin kendi dokularından elde edilen kök hücreler, ister sistemik olarak damar yolu ile, isterse daha hedefli bir şekilde direkt dokulara enjekte etme yöntemi ile verilir. Her iki yöntemde de minimal girişimli ufak cerrahi prosedürler ile tedavi sunmak mümkündür.

Kök Hücreler Nereden Elde Edilir?

Kök hücreler temel olarak, kemik iliği, yağ dokusu ve embriyodan (sperm ve yumurta’nın döllendiğinde ortaya çıkan yapı) elde edilmektedir. Merkezimizde kemik iliği veya embriyonik kök hücreler kullanılmamaktadır. Embriyonik kök hücreler gerek etik sebeplerle, gerekse çok yüksek değişkenlik potansiyeline sahip oldukları için kullanılmamaktadır. Çok fazla değişkenlik gösteren bu hücrelerde kanserleşme potansiyeli de mevcuttur.

Merkezimizde kişi’nin kendi yağ dokusundan liposuction metodu ile küçük bir miktar örnek alarak kök hücreleri ayrıştırıyoruz. Gerek yüksek konsantrasyona çıkararak kök hücre olarak, gerekse plaketlerle karıştırarak kokteyl olarak kullanabiliyoruz. Kişinin kendi yağ dokusundan izole edilen kök hücreler sayesinde vücuda yabancı bir madde vermeden tedavi uygulama şansına sahip oluyoruz. Yapılan sayısız çalışmada yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin kanserleşme riski taşımadığı gösterilmiştir. Bu yüzden, yan etki profili oldukça düşük bir uygulamadır.

Kök Hücrelerin Kullanım Alanları Nedir?

Yıllardır kök hücreler çeşitli kanser vakalarında kullanılmaktadır. İlik nakli olarak adlandırılan yöntem, kemik iliğindeki kök hücrelerin transplantasyonu temeline dayanır. Bu durumda, sağlıklı bir kök hücre kaynağı sağlanarak, hastalıklı yapı tamir edilmeye çalışılır. Bunun yanı sıra, kök hücre tedavileri son zamanlarda ortopedi gibi alanlarda da oldukça yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kök hücre tedavileri aynı zamanda anti-aging amaçlı olarak kozmetik sektöründe de yaygın bir şekilde kullanılır. Kişi’nin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücreler, çeşitli laboratuvar yöntemleri ile zenginleştirilerek sistemik olarak veya direkt deri’ye enjeksiyon şeklinde verilir. Bu sayede, ciltte gençleşme sağlanır. Bu tedavi ile elde edilen gençleşme, vücudun kendi kendisini gençleştirmesi prensibine dayandığı için botox veya dolgu maddelerinden hem daha sağlıklı, hem de daha kalıcıdır.

Son zamanlarda, klinik olarak yapılan denemelerde kök hücre transplantasyonu yöntemi ile üreme organlarında da ciddi tamir etkisi gözlemlenmiştir. Gerek yumurtalık, gerekse testislere verilen kök hücreler sayesinde hasarlı dokular tamir edilebilmekte ve infertilite (kısırlık) sorunu çeken kişilerde neredeyse tamamen sorunun giderilmesine kadar giden bir iyileşme gözlemlenmektedir.

Kök Hücre ile Sperm Elde Edilir mi?

Kök hücre tedavisi, herhangi bir doku veya organ’ın tamirinde ve yenilenmesinde kullanılabilir. Fakat, günümüzün mevut teknolojileri ile her dokuya ve organa bu yöntemle müdahale etmek mümkün değildir. Bunun sebebi, şu an birçok organ’ın nasıl çalıştığını bilmemize rağmen, bu organların fizyolojik mekanizması ile oynayacak kadar bilgiye sahip değiliz. Bir organın ne kadar karmaşık bir görevi varsa, o kadar çok türlü farklılaşmış hücresi vardır. Bu durumda, tek tip bir hücrenin diğer hücrelere oranla daha fazla yaygınlaşma riski, organın fonksiyonunu bozarak kök hücre tedavisinin amacını bozabilecek bir risktir. Bu sebeple, mevcut kök hücre tedavileri daha küçük adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.

Sperm üretimi hakkındaki mevcut bilgilerimize dayanarak ve testis anatomisinde farklı bölgelerde bulunan farklı hücre tiplerini göz önünde bulundurarak, hedefi iyi belirlenmiş kök hücre terapileri ile, hasarlı yapının kaynağı olan hücreleri hedef almak mümkündür. Tabi ki, azospermi sıkıntısı bulunan hasta’nın tam olarak azospermi probleminin kaynağına inebilmek ve sorunu tespit edebilmek oldukça önemlidir. Sorun tam olarak tespit edilmeden gelişigüzel yapılacak olan kök hücre tedavileri yarar sağlamayacaktır. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde bilimsel olarak yürüttüğümüz kök hücre çalışmalarında temel hedef, önce sorunlu hücrelerin tespitidir. Spermatogenez (yani sperm üretimi) sürecinde neyin kusurlu olduğunu tespit edebildiğimiz takdirde, non-obstrüktif azospermi hastalarına kök hücre tedavisi ile yardımcı olmak mümkün olur.

Kük hücre elde etme ve kök hücreyi ayrıştırma oldukça üst düzey bilgi ve beceri gerektiren bir işlemdir. Bu yüzden, bu işlemi yapmak için hastanemiz kök hücre ve rejeneratif tıp danışmanı ile ortak bir çalışma sürdürmekteyiz. Henüz istatistik yayımlayacak seviyede ticari bir prosedür olmamasından ötürü kök hücre ile azospermi tedavilerinde net bir başarı oranı belirtmek mümkün değildir. Fakat, bugüne dek yapılmış olan vakalara bakılarak %50’nin üzerinde bir başarı oranından bahsedebiliriz. Uygulama süresi uzadıkça, gelişecek olan yeni metodlarımız ile bu seviyeyi daha da yükseğe çekmeye hedeflemekteyiz. Mevcut durumda, bu tür çalışmalar yapabilmek için gerekli altyapı ve donanıma sahip tek merkez olmamız da bu tür başarılara ulaşmamızı sağlamaktadır.

Kök Hücre Tedavisi Sperm Üretimine Nasıl Yardımcı Olur?

Sperm üretim ve gelişim aşamalarının hepsinin birleşimine “spermatogenez” adı verilir. Spermatogenez, sperm hücresinin kök hücre aşamasından olgun bir sperm haline gelmesine kadar geçen süreci içerir. Bu süreç, 65-75 gün arasında tamamlanan bir süreçtir. Spermatogenez sürecinin aşamalarını anlamak, ve her bir aşamanın sürece nasıl bir katkı koyduğunu bilmek, tedavinin nasıl yapılması gerektiğine karar verebilmek için oldukça önemlidir. Aşağıdaki resimde, spermatogenez sürecinde erkek üretim organının farklı bölümleri gösterilmektedir.

Testislerde (testicles) üretilen sperm hücreleri, epididimis adlı bölümde depolanır ve olgunlaşma sürecini tamamlar. Orgazm öncesinde vas deferens adlı kanaldan geçerek seminal vesicle olarak adlandırılan bölümden salgılanan semen sıvısı ile birleşirler. Semen sıvısı, sperm hücrelerine hem hareket kazandırmak için hem de vajina’daki olumsuz Ph koşullarına ayak uydurabilmek için gerekli takviyeyi sağlamak için salgılanan bir sıvıdır. Bu sıvı, orgazm esnasında salgılandığı için, sperm hücresi olmasa da salgılanabilmektedir. Bu yüzden, meni’den gelen sıvı illa ki sperm olduğuna işaret etmeyecektir. Fakat, semen sıvısında olabilecek sorunlar da sperm’in kapasitesini olumsuz etkileyebileceği için infertilite sebebi olabilmektedir.

Kısacası, sperm hücresinin en ilk aşamasından orgazm’a kadar olan yaşam sürecinde, iki ayı aşkın ve çeşitli evrelerden geçilmektedir. Sürece katkı koyan her doku ve her hücre grubu hem hormon salgılamalarını etkilemekte, hem de yerel gelişimi tetiklemektedir. Bu süreci komple bir tablo olarak incelemek ve kök hücre tedavisini farklı evrelerde olabilecek sorunları göz önünde bulundurarak uygulamak başarı için en önemli adımdır.

Azospermi Tedavisi İçin Uygulanan Kök Hücre Tedavisinin Maliyeti Nedir?

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde azospermi tedavisi için uygulanan kök hücre terapisinin maliyeti 6,500 Euro’dur. Bu maliyete tedavi öncesi yapılan test ve tetkikler, kök hücre elde edilebilmesi için uygulanan cerrahi girişim, tüm laboratuvar uygulamaları ve hastanemizde konaklamanız dahildir. Tanı konma aşamasında ve tedavi planlaması öncesi yapılacak olan gerekli testler maliyete dahil değildir.

Kök Hücre Tedavisi Öncesinde Yapılması Gereken Testler Nelerdir?

Kök hücre tedavisi öncesinde, ilk etapta hastanın kök hücre tedavisine uygun olup olmadığına karar verilmelidir. Bu aşamada, hastanın kök hücre tedavisi öncesinde uygulanabilecek daha basit yöntemlerle sperm elde edilip edilmeyeceği araştırılır. Şayet hormon takviyesi veya cerrahi sperm elde etme yöntemleri ile sperm hücresi elde edilebilecekse, bu yöntemler denenmelidir. Bu yüzden, aşağıdaki test ve tetkikler ilk etapta yapılmalıdır:

  1. FSH, LH, Testosteron hormon testleri
  2. Sperm analizi (Spermiyogram)
  3. USG (ultrasound tetkiki)

Şayet test ve tetkikler doğrultusunda kök hücre tedavisine uygun olduğu tespit edilirse, tedavi öncesi genel önlem ve prosedür gereği aşağıdaki tetkikler yapılır:

  • Tam kan sayımı
  • Karaciğer fonksiyon testleri
  • Bulaşıcı hastalık testleri
  • Alpha-fetoprotein (AFP)
  • B-hCG

Daha fazla bilgi için iletişim formumuzu kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz