Aşılama Tedavisi (IUI)

Kimlere Önerilir:

Aşılama tedavisi, bir yılı aşkındır aktif bir şekilde denemelerine rağmen gebelik elde edemeyen 20’li ve 30’lu yaşları başındaki çiftler için uygun bir tedavi yöntemidir.

Gerekli Test ve Tetkikler:

Genel olarak infertilite tedavilerinden önce, erkek hastanın sperm analizi ve kadın hastanın yumurtalık rezervi ölçümü için hormon testleri ile ultrasound tetkiki istenir.

Tedavi Maliyeti:

Aşılama tedavisi’nin Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ndeki tedavi ücreti 500 Euro’dur. Bu ücrete bulaşıcı hastalık testleri, konaklama ve ulaşım ücretleri dahil değildir.

Başarı Şansı:

Aşılama tedavisi’nin başarı oranları diğer tedavi seçeneklerine göre daha düşüktür. Aşılama ile başarı şansı ortalama olarak %25 civarındadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi – Aşılama Tedavisi

İntrauterin inseminasyon (IUI), diğer adı ile Aşılama tedavisi, cerrahi girişim gerektirmeyen bir müdahale olduğu için, başarı şansı diğer tedavilere oranla daha düşüktür. Bu yüzden, aşılama tedavisi daha çok 20’li yaşlarda veya 30’lu yaşların başındaki hastalara önerilir. Daha ileri yaştaki kadın hastalarda aşılama tedavisinin başarısı oldukça düşük olacağı için direkt tüp bebek tedavisi aşamasına geçilmesi daha uygundur.

IUI ( Aşılama) yönteminde hastanın yaşı, hormon tetkikleri ve ultrasonografi sonucu esas alınarak tedavi şeması çıkartılır. Yumurta gelişimi için minimal şekilde ( düşük dozda) ilaç tedavisi uyarılır. Amaç; döllenme ortamı olan Fallop tüplerinde döllenmeye hazır yeterli sayıda yumurta ve bol miktarda iyi kalitede sperm olmasını sağlamaktır.

Aşılama Tedavisi Kimlere Önerilir?

 1. Hafif sperm bozukluklarında ( düşük sperm sayısı veya hareketlilik oranı). Bu tür durumlarda, sperm sayısı ve/veya hareketliliği doğal yollarla gebelik elde etmek için yetersiz kalabilir. Aşılama tedavisinde sperm örneği rahim içerisine bırakıldığı için, sperm’in normal şartlarda seyahat etmesi gereken mesafe oldukça kısaltılır. Normal parametrelerin altındaki sperm örnekleri ile aşılama tedavisinde başarı elde etmek mümkündür. Normal sperm parametrelerinin ne olduğunu öğrenmek için ‘Erkeklerde İnfertilite‘ adlı bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.
 2. Sperm örneğinde ciddi miktarda enfeksiyon olması. Enfeksiyon oranı yüksek olan sperm örnekleri, gerektiği durumlarda antibiyotik kullanımı ve ek laboratuvar önlemleri alınarak rahim içerisine verilir.
 3. Servikal mukus sorunları olması. Servikal mukus, normal şartlarda, sperm’in cinsel birleşme sonrası fallop tüplerine ulaşabilmesi için sperm’in seyahatini kolaylaştıran bir yapıdadır. Bazı patolojik durumlarda servikal mukus’un çok asidik bir yapıda olması veya farklı sıkıntıların mevcut olması sperm’in seyahatini engelleyeceği için doğal yollarla gebelik elde etmek güçleşir. Aşılama tedavisi ile bu problem bertaraf ediliebilir.
 4. Rahim ağzının (serviksin) anatomik sorunları (doğumsal/edinsel), sperm’in geçişini engelleyecek nitelikte olabilir.
 5. Erkek partner ile cinsel işlev bozukluğu veya cinsel ilişki yokluğu durumlarında, eğer gebelik elde etmek isteniyorsa, aşılama veya tüp bebek tedavilerine başvurmak gerekebilir.
 6. Anti sperm antikorların varlığında, sperm’lere saldıran vücut hücreleri bulunur. Bu da, sperm hücrelerinin yolculuklarını tamamlamalarına imkan vermeden öldürülmelerine sebep olur.
 7. Bebeklerinde cinsiyet tercihi olan genç çiftlerde Microsort IUI ile cinsiyet seçimi planlanabilir. Bu çiftlerde, elde edilen sperm örneği öncelikle X ve Y taşıyan hücrelere ayrıştırılır ve sonrasında rahim içerisine bırakılır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için ‘Cinsiyet Seçimi‘ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 8. İzah edilemeyen infertilitede, ilk tedavi aşaması olarak aşılama uygulamasına başvurulabilir. Şayet sonuç alınmazsa, daha kapsamlı tedavilere başvurulur.
 9. Hafif endometriosis (endometriyoz) durumlarında, fallop tüplerindeki hareketliliğin kısıtlanmasının yanı sıra, peritonyumda bulunan makrofaj hücrelerinin spermleri etkisiz hale getirmeleri söz konusudur. Bu durumlarda, aşılama tedavisi normal yollarla gebelik elde etmekten çok daha yüksek başarıya sahip olacaktır. Fakat, aşılama tedavisi de endometriyoz vakalarında çok başarılı olamayabilir. Bu yüzden, endometriyoz vakalarında genellikle ‘Tüp Bebek Tedavisi‘ tercih edilir.

Aşılama Tedavisinden Önce Hangi Testler Yapılmalıdır?

Bir çifte aşılama (suni döllenme) tedavisi önerilebilmesi için, öncelikle her iki patnerin kısırlık (infertilite) araştırmasından geçmiş olması gerekir.

Kadın için:
 • Bazal jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasonografi ile vajen, serviks ve uterusa (rahime) ait temel anatomik bozukluklar değerlendirilir, overlere (yumurtalıklara) ait yapısal ve/veya hormonal bozukluklara bakılır. Kısacası, rahim içerisinde, yumurtalıklarda ve servikste ciddi bir sorun olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Hormon profili testleri: AMH, FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH, Progesteron gibi hormon değerleri analiz edilir.
 • Tubal geçişin saptanması: HSG (Rahim Filmi) tetkiki yapılır.
Erkek için:
 • Sistemik ve Lokal fiziki muayene.
 • Semen analizi: Sperm kalitesinin anlaşılabilmesi için; Sperm sayısı ve hareketliliğinin değerlendirilmesi, detaylı morfolojik değerlendirme, yıkama sonrası sperm değerlerine bakılır.

İleri tetkikler: Gerekli olması durumunda, hastanın infertilite ve aile öyküsüne bakılarak daha farklı tetkikler istenebilir. Mesela tekrarlayan gebelik kayıpları veya daha önceden yapılış infertilite tedavilerinin sonuç vermemesi gibi durumlarda ek tetkiklere başvurulur. İnfertilite test ve tetkikleri hakkında daha detaylı bilgi için ‘İnfertilite‘ bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Aşılama işlemi için infertil çift doktoru tarafında gerekli tetkik ve muayenenleri yapılarak değerlendirillir. Kadının yaşı, hormon tetkikleri ve ultrasonografi sonucu referans alınır, overlerinde, tüplerinde veya uterusunda problem olmaması gerekir. Erkekde ise en fazla orta derecede sperm kalite bozukluğu bu tedavi için kabul edileblir. Bu değerlendirme neticesinde çift IUI uygulaması için uygun aday olur. Ancak; daha ileri yaş grubunda olan, erken menopoz ve ya yumurtalık rezervi az olan ya da uterus, tüplere ait problemleri olan hastalar için aşılama yapmak uygun değildir. Spermi olmayan ya da çok düşük sayıda spermi olan hastalarda uygulanmamaktadır. Aşılama tedavisi ile gebe kalamayan hastalarımıza IVF (Tüp bebek) önerilir. Bu nedenle, doğru tedavi yönteminin seçilmesi, başarı için çok önemli bir karardır.

Aşılama Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?

1-Yumurtalıkların Uyarılması: Aşılama uygulaması yapılmadan önce, kadına yumurta geliştirme ilaçları verilerek yumurtalar olgunlaştırılır. Adetin 2. veya 3. gününde ilaçlar kullanılmaya başlanır. Klomifen sitrat (Clomid tablet) ve Gonadotropin (hMG) ilaçları bu amaca hizmet edecek ilaçlardır. Belli aralıklarla ultrasonografik incelemeler yapılır ve yumurta gelişimi takip edilir. İlaçların temel amacı, yumurtanın içinde bulunduğu folikül kesesinin çapını istenen büyüklüğe getirmek, folikül sayısını, kalitesini, ve bunun sonucunda döllenebilme kapasitesini arttırmaktır. Bu ilaçların kullanımı luteal faz yetmezliğini de düzeltmektedir. Kullanılacak ilaçların dozu, hormon testleri ve ultrasonografi tetkikinin sonucunda belirlenir (Testler hakkında detaylı bilgi için ‘infertilite testleri’ bölümümüzü ziyaret ediniz).

İlaç tedavisi ve ön hazırlık aşamasının ardından, uygulama aşamasına geçilir. Amaç, yumurtalıkların uyarılmasıdır. Sonuç olarak en az 2 – 3 adet olgun ve yüksek kalitede yumurtanın gelişmesi hedeflenir. Bu uygulama ile yumurtalıklar uyarıldığı için 3-4 olgun yumurtadan daha fazlası oluşabilir. Bu durumda çoğul gebelik ihtimali artar. Çoğul gebelik ihtimali istenmiyorsa, uygulama ‘Tüp Bebek’ uygulamasına dönüştürülür.

Aşılama ( IUI) tedavisinde foliküller 18 – 22 mm büyüklüğüne ulaştğında, uygulamadan yaklaşık olarak 35 saat önce çatlatma iğnesi olarak bilinen hCG enjeksiyonu yapılır.

Yumurtalıkların uyarılması, kullanılan ilaçların da etkisi ile, hipotalamus, hipofiz bezi ve yumurtalıklar arasında bir iletişim ağı kurulması ile mümkün olur. Bu iletişim ağı, hem beyinden gelen sinyalleri yumurtalıklara aktarır, hem de yumurtalıkların verdiği tepkiyi geri bildirim olarak beyne gönderir. Doğru denge sağlandığı zaman, istenilen sayı ve büyüklükte yumurtalar elde edilir. Yumurta takibi sonrasında doğru zamanlama ile aşılama tedavisi uygulanır.

2- Sperm Örneğinin Alınması: Aşılama işleminin yapılabilmesi için, erkeğin mastürbasyon yolu ile sperm örneği vermesi gerekir. Erkeğin sperminin etkili ve dölleyici olması için aşılama işlemi öncesinde 48 saat sigara, alkol, uyuşturucu veya ilaç almaması gereklidir. Cinsel perhiz süresi 3 günden az olmamalı ve 5 günü geçmiş olmamalıdır. İdeal süreden daha kısa veya daha uzun cinsel perhiz süreleri sperm parametrelerini olumsuz etkileyebileceği için, cinsel perhiz’in 3 ile 5 gün arasında olması çok önemlidir. Sperm Örneğinin Hazırlanması: Mastürbasyon sonucu elde edilen sperm, hareketliliği ve yapısı iyi olan konsantre bir örneklem içerisinde toplanabilmek üzere özel yöntemlerle belli başlı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilir. Aşılama Uygulaması: İntrauterin inseminasyon (IUI), laboratuvarda hazırlanmış ve konsantre edilmiş spermin rahim içine enjekte edilmesi ile sperm ve yumurtanın kendiliğinden döllenmesi sağlanır.

3- Sperm Örneğinin Hazırlanması: Mastürbasyon sonucu elde edilen sperm, hareketliliği ve yapısı iyi olan konsantre bir örneklem içerisinde toplanabilmek üzere özel yöntemlerle belli başlı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilir.

4- Aşılama Uygulaması: İntrauterin inseminasyon (IUI), laboratuvarda hazırlanmış ve konsantre edilmiş spermin rahim içine enjekte edilmesi ile sperm ve yumurtanın kendiliğinden döllenmesi

Aşılama Uygulaması’nın Ücreti Ne Kadardır?

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde aşılama uygulaması’nın ücreti 500 Euro’dur. Bu ücret, uygulama ve uygulamadan önce yapılan ultrasound tetkikleri ile doktor konsültasyonunu içermektedir. Kullanacağınız ilaçlar, tedavi öncesi ve esnasında yapılacak olan test ve tetkikler, ulaşım ve konaklama masraflarınız bu ücrete dahil değidir. Merkezimizde yapılacak olan kadın ve erkek bulaşıcı hastalık testeri ve geriye kalan CBC ve diğer kan testleri için 200 Euro gibi bir rakam ödemeniz gerekecektir.